Wat Ons Doen
 
 
Lewensafrigting
Life Coaching
 
'n Omvattende lewenskarteringsproses word gedoen sodat jy kan sien of jou lewe in balans is. Indien nie, lei ons jou om die lewensarea wat jou aandag die nodigste het te ontdek en om dit eerste aan te spreek.
 
Geestelike Afrigting
Spiritual Coaching
 
Ons werk vanuit 'n Christelike perspektief vir indiwidue met die behoefte aan geestelike verdieping en 'n verinniging van jou verhouding met God.
 
Lewensafrigting vir Onderwysers 
Teacher Coaching
 
Onderwysers word begelei in voortdurende groei ten opsigte van daardie vaardighede wat nie curriculum-gebaseer is nie en tog broodnodig is om van hulle uitnemende onderwysers maak.
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhoudingsafrigting
Relationship Coaching
 
Creating Excellence bied twee enkeldag huwelikswerkswinkels aan wat julle die gereedskap
sal gee om julle huwelik uitnemend te maak!
 
Bestuursleiding
Business Coaching
 
Aan die hand van basiese bestuursfunksies beplanning, organisering, aktivering en kontrolering,
 
 
Spanbou en Motiveringsgeleenthede
Team Building and Motivation Opportunities

Gebruik 'n Creating Excellence motiveringsspreker vir aangrypende lewensveranderende motiveringsbyeenkomste!
 
 
 
 
Kan Ons U Help?

Ons glo in wat ons doen, en ons is bly om u te help.


 
 
 
Company Profile
 
As jou vraag is: Waarheen nou met my lewe?, kan Creating Excellencejou deur ons Life Coaching help om koers te kry. En meer nog: ons kan jou begelei sodat jy by uitnemendheid op elke lewensterrein kan kom! Ons help jou om jou drome onder woorde te bring en dan lei ons jou om gestalte daaraan te gee. Ons help jou met die regte vrae om te ontdek watter aspekte van jou lewe aangespreek kan word sodat jy, met balans in jou lewe, tot uitnemendheid kan groei. Jy kan jou droom leef en die beste JY wees!
 
Deur ons spiritual coaching begelei ons jou in 'n dieper geestelike belewenis van God en ook tot standhoudende groei in jou persoonlike verhouding met God. Jy word vanuit 'n Christelike vertrekpunt gelei om jou doel en sin in die lewe te verstaan en om Bybelse waardes te ontdek en te gebruik om jou hele lewe op te bou.
 
Ons glo verder dat naas, God, die mens ook geskep is om in betekenisvolle, gesonde verhoudings met ander mense te leef. Ons relationship coaching help jou om die kosbaarheid van alle verhoudings in jou lewe te ontdek. Jy word gelei om met goeie kommunikasie en konflikhantering jou verhoudings gesond te hou. Ons lei jou in vaardighede en tegnieke om die meeste uit al jou verhoudings te haal: by die werksplek, in jou vriendekring en in jou nabye liefdesverhoudings (huwelik, gesin, ouer-kind). Ons begelei indiwidue, verloofde pare, huwelikspare en gesinne om volhoubaar in uitnemende verhoudings te kan leef.
 
Ons het 'n spesiale Life Coaching proses ontwikkel wat spesifiek op skole en onderwysers gerig is. Tewyl daar dikwels baie moeite gedoen word om toe te sien dat onderwysers goed in hulle vakkennis en onderrigmetodiek onderle is sodat hulle hulle vak goed kan doseer, gebeur die mees uitnemende onderrig waar 'n onderwyser goed afgerig is in mentorskapsvaardighede. Neila A. Connors se boek, "If you don't feed the teachers, they eat the students!", bevestig hierdie groot waarheid. Creating Excellence werk betekenisvol met onderwyspersoneel op indiwiduele vlak en ook in spanverband. Onthou: die ketting bly altyd net so sterk soos sy swakste skakel!
 
Uitnemendheid in organisasies is afhanklik van uitnemende bestuursbeginsels en -praktyke. Creating Excellence lei veral nie-winsgewende organisasies soos skole en kerke se leiers en bestuurspanne om bestuursbeginsels wat die organisasie tot volhoubare uitnemendeheid kan lei, te verstaan en te implimenteer. Ons doen dit aan die hand van vier coaching gesprekke wat oor verskeie sessies strek naamlik: 
 
verhoudingsgesprek
moontlikheidsgesprek
aksiegesprek
kontrolegesprek.

Wat Ons Doen

 
 

Lewensafrigting
Life Coaching
 
'n Omvattende lewenskarteringsproses word gedoen sodat jy kan sien of jou lewe in balans is. Indien nie, lei ons jou om die lewensarea wat jou aandag die nodigste het te ontdek en om dit eerste aan te spreek.
 
Geestelike Afrigting
Spiritual Coaching
 
Ons werk vanuit 'n Christelike perspektief vir indiwidue met die behoefte aan geestelike verdieping en 'n verinniging van jou verhouding met God.
 
Lewensafrigting vir Onderwysers 
Teacher Coaching
 
Onderwysers word begelei in voortdurende groei ten opsigte van daardie vaardighede wat nie curriculum-gebaseer is nie en tog broodnodig is om van hulle uitnemende onderwysers maak.

 
 
 
 
 

 
 
 

Verhoudingsafrigting
Relationship Coaching
 
Creating Excellence bied twee enkeldag huwelikswerkswinkels aan wat julle die gereedskap
sal gee om julle huwelik uitnemend te maak!
 
Bestuursleiding
Business Coaching
 
Aan die hand van basiese bestuursfunksies beplanning, organisering, aktivering en kontrolering,
 
 
Spanbou en Motiveringsgeleenthede
Team Building and Motivation Opportunities

Gebruik 'n Creating Excellence motiveringsspreker vir aangrypende lewensveranderende motiveringsbyeenkomste!
 

 

 

 
Kan Ons U Help?

Ons glo in wat ons doen, en ons is bly om u te help.


 

 

 
Company Profile
 
As jou vraag is: Waarheen nou met my lewe?, kan Creating Excellencejou deur ons Life Coaching help om koers te kry. En meer nog: ons kan jou begelei sodat jy by uitnemendheid op elke lewensterrein kan kom! Ons help jou om jou drome onder woorde te bring en dan lei ons jou om gestalte daaraan te gee. Ons help jou met die regte vrae om te ontdek watter aspekte van jou lewe aangespreek kan word sodat jy, met balans in jou lewe, tot uitnemendheid kan groei. Jy kan jou droom leef en die beste JY wees!
 
Deur ons spiritual coaching begelei ons jou in 'n dieper geestelike belewenis van God en ook tot standhoudende groei in jou persoonlike verhouding met God. Jy word vanuit 'n Christelike vertrekpunt gelei om jou doel en sin in die lewe te verstaan en om Bybelse waardes te ontdek en te gebruik om jou hele lewe op te bou.
 
Ons glo verder dat naas, God, die mens ook geskep is om in betekenisvolle, gesonde verhoudings met ander mense te leef. Ons relationship coaching help jou om die kosbaarheid van alle verhoudings in jou lewe te ontdek. Jy word gelei om met goeie kommunikasie en konflikhantering jou verhoudings gesond te hou. Ons lei jou in vaardighede en tegnieke om die meeste uit al jou verhoudings te haal: by die werksplek, in jou vriendekring en in jou nabye liefdesverhoudings (huwelik, gesin, ouer-kind). Ons begelei indiwidue, verloofde pare, huwelikspare en gesinne om volhoubaar in uitnemende verhoudings te kan leef.
 
Ons het 'n spesiale Life Coaching proses ontwikkel wat spesifiek op skole en onderwysers gerig is. Tewyl daar dikwels baie moeite gedoen word om toe te sien dat onderwysers goed in hulle vakkennis en onderrigmetodiek onderle is sodat hulle hulle vak goed kan doseer, gebeur die mees uitnemende onderrig waar 'n onderwyser goed afgerig is in mentorskapsvaardighede. Neila A. Connors se boek, "If you don't feed the teachers, they eat the students!", bevestig hierdie groot waarheid. Creating Excellence werk betekenisvol met onderwyspersoneel op indiwiduele vlak en ook in spanverband. Onthou: die ketting bly altyd net so sterk soos sy swakste skakel!
 
Uitnemendheid in organisasies is afhanklik van uitnemende bestuursbeginsels en -praktyke. Creating Excellence lei veral nie-winsgewende organisasies soos skole en kerke se leiers en bestuurspanne om bestuursbeginsels wat die organisasie tot volhoubare uitnemendeheid kan lei, te verstaan en te implimenteer. Ons doen dit aan die hand van vier coaching gesprekke wat oor verskeie sessies strek naamlik: 
 
verhoudingsgesprek
moontlikheidsgesprek
aksiegesprek
kontrolegesprek.