Creating Excellence...

As jou vraag is: Waarheen nou met my lewe?, kan Creating Excellence jou deur ons Life Coaching help om koers te kry. En meer nog: ons kan jou begelei sodat jy by uitnemendheid op elke lewensterrein kan kom! Ons help jou om jou drome onder woorde te bring en dan lei ons jou om gestalte daaraan te gee. Ons help jou met die regte vrae om te ontdek watter aspekte van jou lewe aangespreek kan word sodat jy, met balans in jou lewe, tot uitnemendheid kan groei. Jy kan jou droom leef en die beste JY wees!

Deur ons spiritual coaching begelei ons jou in 'n dieper geestelike belewenis van God en ook tot standhoudende groei in jou persoonlike verhouding met God. Jy word vanuit 'n Christelike vertrekpunt gelei om jou doel en sin in die lewe te verstaan en om Bybelse waardes te ontdek en te gebruik om jou hele lewe op te bou.

Ons glo verder dat naas, God, die mens ook geskep is om in betekenisvolle, gesonde verhoudings met ander mense te leef. Ons relationship coaching help jou om die kosbaarheid van alle verhoudings in jou lewe te ontdek. Jy word gelei om met goeie kommunikasie en konflikhantering jou verhoudings gesond te hou. Ons lei jou in vaardighede en tegnieke om die meeste uit al jou verhoudings te haal: by die werksplek, in jou vriendekring en in jou nabye liefdesverhoudings (huwelik, gesin, ouer-kind). Ons begelei indiwidue, verloofde pare, huwelikspare en gesinne om volhoubaar in uitnemende verhoudings te kan leef.

Ons het 'n spesiale Life Coaching proses ontwikkel wat spesifiek op skole en onderwysers gerig is. Tewyl daar dikwels baie moeite gedoen word om toe te sien dat onderwysers goed in hulle vakkennis en onderrigmetodiek onderle is sodat hulle hulle vak goed kan doseer, gebeur die mees uitnemende onderrig waar 'n onderwyser goed afgerig is in mentorskapsvaardighede. Neila A. Connors se boek, "If you don't feed the teachers, they eat the students!", bevestig hierdie groot waarheid. Creating Excellence werk betekenisvol met onderwyspersoneel op indiwiduele vlak en ook in spanverband. Onthou: die ketting bly altyd net so sterk soos sy swakste skakel!

Uitnemendheid in organisasies is afhanklik van uitnemende bestuursbeginsels en -praktyke. Creating Excellence lei veral nie-winsgewende organisasies soos skole en kerke se leiers en bestuurspanne om bestuursbeginsels wat die organisasie tot volhoubare uitnemendeheid kan lei, te verstaan en te implimenteer. Ons doen dit aan die hand van vier coaching gesprekke wat oor verskeie sessies strek naamlik: 

  • verhoudingsgesprek
  • moontlikheidsgesprek
  • aksiegesprek
  • kontrolegesprek.

 

 

 

 

As jou vraag is: Waarheen nou met my lewe?, kan Creating Excellence jou deur ons Life Coaching help om koers te kry. En meer nog: ons kan jou begelei sodat jy by uitnemendheid op elke lewensterrein kan kom! Ons help jou om jou drome onder woorde te bring en dan lei ons jou om gestalte daaraan te gee. Ons help jou met die regte vrae om te ontdek watter aspekte van jou lewe aangespreek kan word sodat jy, met balans in jou lewe, tot uitnemendheid kan groei. Jy kan jou droom leef en die beste JY wees!

Deur ons spiritual coaching begelei ons jou in 'n dieper geestelike belewenis van God en ook tot standhoudende groei in jou persoonlike verhouding met God. Jy word vanuit 'n Christelike vertrekpunt gelei om jou doel en sin in die lewe te verstaan en om Bybelse waardes te ontdek en te gebruik om jou hele lewe op te bou.

Ons glo verder dat naas, God, die mens ook geskep is om in betekenisvolle, gesonde verhoudings met ander mense te leef. Ons relationship coaching help jou om die kosbaarheid van alle verhoudings in jou lewe te ontdek. Jy word gelei om met goeie kommunikasie en konflikhantering jou verhoudings gesond te hou. Ons lei jou in vaardighede en tegnieke om die meeste uit al jou verhoudings te haal: by die werksplek, in jou vriendekring en in jou nabye liefdesverhoudings (huwelik, gesin, ouer-kind). Ons begelei indiwidue, verloofde pare, huwelikspare en gesinne om volhoubaar in uitnemende verhoudings te kan leef.

Ons het 'n spesiale Life Coaching proses ontwikkel wat spesifiek op skole en onderwysers gerig is. Tewyl daar dikwels baie moeite gedoen word om toe te sien dat onderwysers goed in hulle vakkennis en onderrigmetodiek onderle is sodat hulle hulle vak goed kan doseer, gebeur die mees uitnemende onderrig waar 'n onderwyser goed afgerig is in mentorskapsvaardighede. Neila A. Connors se boek, "If you don't feed the teachers, they eat the students!", bevestig hierdie groot waarheid. Creating Excellence werk betekenisvol met onderwyspersoneel op indiwiduele vlak en ook in spanverband. Onthou: die ketting bly altyd net so sterk soos sy swakste skakel!

Uitnemendheid in organisasies is afhanklik van uitnemende bestuursbeginsels en -praktyke. Creating Excellence lei veral nie-winsgewende organisasies soos skole en kerke se leiers en bestuurspanne om bestuursbeginsels wat die organisasie tot volhoubare uitnemendeheid kan lei, te verstaan en te implimenteer. Ons doen dit aan die hand van vier coaching gesprekke wat oor verskeie sessies strek naamlik: 

  • verhoudingsgesprek
  • moontlikheidsgesprek
  • aksiegesprek
  • kontrolegesprek.

 

 

 

 Terug Terug na bo